Trong loạt bài này, mình muốn chia sẻ đến các bạn một vài đoạn code hỗ trợ website sử dụng wordpress.

WordPress như thế nào thì các bạn biết rồi ha, còn bạn nào không biết thì cũng tự tìm hiểu nhé. Ở đây mình chỉ chia sẻ một vài đoạn code hay hỗ trợ cho wordpress.

Code này các bạn chép vào file functions.php của theme nhé, chép vô là chạy, không phải làm gì hơn.

1. Code hay chặn update core, theme, plugin. Tại sao phải chặn cái này. Vì đơn giản, khi cập nhật wordpress hoặc theme hoặc plugin thì phải update đồng bộ, không thì nó sẽ xảy ra trường hợp không tương thích như một số plugin chạy không được, theme bị vỡ khung hình,….

Tại sao xảy ra trường hợp này. Vì wordpress core thì dễ cập nhật, nhưng theme và plugin không phải lúc nào cũng có bản update mới nhất, một số trường hợp các bạn xài theme/plugin share, nên không có bản cập nhật.

Tốt nhất là chặn update tất cả (trừ một số trường hợp hy hữu phải cập nhật như javascript của google map chẳng hạn).

function remove_core_updates(){
    global $wp_version;return(object) array(‘last_checked’=> time(),‘version_checked’=> $wp_version,);
}
add_filter(‘pre_site_transient_update_core’,‘remove_core_updates’);
add_filter(‘pre_site_transient_update_plugins’,‘remove_core_updates’);
add_filter(‘pre_site_transient_update_themes’,‘remove_core_updates’);
2. Code chuyển 404 not found về trang chủ homepage. Các bạn cũng biết lỗi 404 sẽ làm thứ hạng website của các bạn bị tuột. Vậy mình sẽ dùng cái này để redirect trang 404 đó về trang chủ.
add_action(‘wp’, ‘redirect_404_to_homepage’, 1);
function redirect_404_to_homepage() {
   global $wp_query;
   if ($wp_query->is_404) {
      wp_redirect(get_bloginfo(‘url’),301);
      exit;
    }
}

3. Code hay tắt rss feed. Túm lại là một số bạn không thích rss vì dễ bị người ta lấy bài tự động về web của họ. Cho nên đây là giải pháp

4. Thông báo bảo trì website. Khi website bạn gặp sự cố hoặc có điều chỉnh gì đó, không muốn khách hàng vào xem vì một lý do nào đó. Mà nói túm lại là thống báo website đang bảo trì. Một đoạn code hay nhẹ nhàng sẽ thay thế một cái plugin có thể làm chậm web của bạn.
5. Xoá biểu tượng wordpress trên thanh công cụ admin bar
function remove_wp_admin_bar_logo() {
        global $wp_admin_bar;
        $wp_admin_bar->remove_menu(‘wp-logo’);
}
add_action(‘wp_before_admin_bar_render’, ‘remove_wp_admin_bar_logo’, 0);
6. Code tùy chỉnh chất lượng ảnh trên wordpress
add_filter( ‘jpeg_quality’, ‘custom_jpeg_quality’ );
function custom_jpeg_quality( $quality ) {
   return 100; // thay doi so nay de duoc chat luong ung y
}
7. Code hiển thị bài viết vừa cập nhật lên đầu trang, dạng như up to top của mấy trang chợ online
function wp_modified_alter_query( $query )
{
   if( $query->is_main_query()&&( $query->is_home() || $query->is_search() || $query->is_archive()))
      {
         $query->set(‘orderby’,‘modified’);
         $query->set(‘order’,‘desc’);
      }
}
add_action(‘pre_get_posts’,‘wp_modified_alter_query’);
8. Chuyển hướng sau khi đăng nhập, nếu là Admin vào Dashboard, user khác thì ra trang chủ
add_filter( ‘login_redirect’, ‘login_redirect’, 10, 3 );
function login_redirect( $redirect_to, $request, $user ) {
    if ( is_array( $user->roles ) ) {
        if ( in_array( ‘administrator’, $user->roles ) )
            return home_url( ‘/wp-admin/’ );
        else
            return site_url();
    }
}
Những code này dành cho những ai đang cần, Bạn nào có code hay xin đóng góp giúp em. Em cảm ơn!
Please follow and like us:

Comments

comments

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Facebook