Code hay web wordpress(PHẦN 2)

Trong phần 2 này, chủ yếu là một số code hay cho woocommerce. Code đổi tên nút Add to cart Trong bản dịch woocommerce cũng đã đổi nút Add to cart thành nút thêm vào giỏ hàng, nhưng bạn muốn nhiều hơn thế, bạn muốn đổi tên nó thành cái khác ví dụ như mua ngay. Mình chia sẻ bạn đoạn code hay cho woocommerce giúp…

Code hay web wordpress (phần 1)

Trong loạt bài này, mình muốn chia sẻ đến các bạn một vài đoạn code hỗ trợ website sử dụng wordpress. WordPress như thế nào thì các bạn biết rồi ha, còn bạn nào không biết thì cũng tự tìm hiểu nhé. Ở đây mình chỉ chia sẻ một vài đoạn code hay hỗ trợ cho wordpress. Code này các bạn chép vào file functions.php của…

Facebook